NPI ČR a DigiKoalice pomáhají s koordinací Evropského týdne programování!

13. 10. 2020 – Digitální gramotnost a informatické myšlení patří mezi důležité aspekty pro orientaci v současném rychle se měnícím světě. K rozvoji těchto dvou aspektů přispívá Evropský týden programování neboli Codeweek. V rámci něho se mohou účastníci mj. naučit základům programování, a lépe uchopit problematiku digitálních technologií.

Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení?

13. 10. 2020 – Zveme vás na webinář věnovaný aktuálním otázkám souvisejícím s tématem digitálních kompetencí. Online setkání pořádá 23. října projekt P-KAP (Podpora krajského akčního plánování) Národního pedagogického institutu České republiky.

Webinář k „druhému kolu“ distančního vzdělávání pro SŠ a VOŠ

6. 10. 2020 – Jak vybírat prostředí pro online aktivity? Jak zajistit co nejlepší technickou kvalitu a digitální bezpečnost? Které výukové metody se ve virtuálním prostředí osvědčují a jakým specifikům práce s žáky i pedagogy věnovat ve virtuálním prostředí pozornost? Odpovědi nabízí webinář projektu P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky.

Konference Vzdělání pro budoucnost se uskuteční až v příštím roce

5. 10. 2020 – Celorepubliková konference Vzdělání pro budoucnost se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci neuskuteční ve dnech 25.–26. října 2020. Bude realizována v prezenční formě v novém termínu, a to 14.–15. května 2021 v prostorách na Novotného lávce v Praze. Děkujeme Vám za trpělivost, pochopení a za zachování přízně. 

Hledáme didaktika pro Informatiku a informační a komunikační technologie

24. 9. 2020 – Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Didaktik vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie pro střední vzdělávání. Nabízíme samostatnou, tvořivou a zodpovědnou práci, osobní rozvoj a zaměstnanecké benefity.

Společné vzdělávání: užiteční rady a tipy pro střední školy

25. 9. 2020 –Téma podpory společného vzdělávání je aktuální i na středních a vyšších odborných školách. I tam se pedagogové setkávají s žáky, kteří přicházejí z odlišného sociálního prostředí a mají nejrůznější speciální vzdělávací potřeby. Aplikace Zapojmevsechny.cz projektu APIV B nabízí učitelům pro tento případ řadu informací a rad.

Další mediální úspěch NPI ČR

9. 9. 2020 – Další mediální úspěch si připsal Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Rozsáhlé informace týkající se distanční výuky zveřejnil v uplynulých dnech časopis Průvodce společným vzděláváním. Text rozebral nejen oblasti, jimž se webináře věnovaly, ale také třeba roli NPI ČR v populárním pořadu České televize UčíTelka.

Faktory ovlivňující distanční výuku - schéma

Sledované faktory ovlivňující distanční výuku - schéma

Český tým vyhrál evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání

16. 10. 2020 – Ve fotografické soutěži #CedefopPhotoAward získal český tým Zala z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se stal vítězem evropské soutěže. Gratulujeme!

Odborné školy v éře covidu-19: jarní improvizovaná opatření střídají nové výzvy

12. 10. 2020 – Pandemie covidu-19 vedla k radikálním změnám ve vzdělávání žáků. Evropské země řešily, jak naložit s běžnou výukou, závěrečnými zkouškami, ale i praktickým vyučováním žáků. Krize rovněž poznamenala začátek nového školního roku.

Konference na téma „Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony“

2. 10. 2020 – Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, jehož realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), pořádá v rámci měsíce gramotností konferenci k tématu „Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony“.

Odborný panel projektu APIV A „Příprava programů DVPP pro oblast společného vzdělávání“

25. 9. 2020 – Srdečně vás zveme na odborný panel projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem, k tématu „Příprava programů DVPP pro oblast společného vzdělávání“. Více informací o akci naleznete v článku. Počet míst je omezený, tak se určitě podívejte!