Žáci mohou studovat angličtinu i na dálku: DynEd nabízí zdarma řešení

27. 3. 2020 - Bezplatný přístup žákům ZŠ a SŠ k unikátnímu výukovému systému anglického jazyka DynEd do konce června 2020. Díky využití umělé inteligence umožňuje individualizované řízené studium na dálku pro každého žáka. Rozvíjí především poslech s porozuměním, mluvení a výslovnost. Vhodný i pro využívání metody CLIL.

Období nouzového stavu - Aktuální situace v českých mateřských školách

25. 3. 2020 - Polovina mateřských škol je v současnosti uzavřena, další postupně končí provoz. Záleží na rozhodnutí ředitelů škol, případně zřizovatelů. Jak fungují mateřské školy v období nouzového stavu a co mohou udělat pro děti a rodiče v případě, že jsou uzavřeny? Jak mohou rodiče co nejlépe využít čas strávený se svými dětmi? Čtěte doporučení Hany Splavcové.

Prezenční vzdělávání pro učitele zrušeno, nabízíme jiné formy a nástroje studia

23. 3. 2020 - NPI ČR zrušil do odvolání plánované prezenční akce pořádané v rámci DVPP (semináře, kvalifikační studia, akce na klíč). V současné době nabízíme ředitelům a učitelům webináře a jiné aktivity a metodickou podporu pro usnadnění výuky na dálku, při kterých spolupracujeme jak s MŠMT, tak s odborníky z terénu.

Jak předejít předčasným odchodům studentů ze vzdělávání?

23. 3. 2020 - V rámci projektu P-KAP, který realizuje Národní pedagogický institut ČR, vznikl dokument, jehož obsahem je pohled na téma předčasných odchodů ze škol i ze vzdělávání před ukončením středoškolského studia. Jaké jsou důvody tohoto stavu?

Možnost změny formy vzdělávacího programu akreditovaného pro DVPP

25. 3. 2020 – V souvislosti s vládními opatřeními v době koronavirové krize umožňuje MŠMT realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně v kombinované formě) také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za podmínek, které uvádíme v článku.

Sbírka úloh z aplikované matematiky – elektro

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory s elektrotechnickým základem je součástí materiálů vydávaných NPI ČR k podpoře výuky matematiky na středních a vyšších odborných školách. Navazuje na obdobně koncipovanou sbírku úloh z aplikované matematiky pro střední školy se strojírenským základem.

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Digitální technologie mohou nabízet příležitosti k inovativním a kreativním způsobům, jak ve výuce přírodopisu řešit konkrétní přírodovědné problémy. Přitom je důležité nezapomenout na fakt, že výuka přírodopisu by měla být zejména o poznávání a zkoumání přírody v přírodě.

Webinář Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání

Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám osvětlí tuto problematiku, rovněž nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit! Online setkání se uskuteční ve středu 1. dubna 2020 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Nabídka webinářů, programu UčíTelka a další podpory pro tento týden

23. 3. 2020 - Nabízíme Vám další vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku. Najdete v něm mimo jiné program a komentář k vysílání UčíTelka, který běží od pondělí do pátku od 9 hodin na ČT2, metodické návody a zdroje pro domácí vzdělávaní, jak pracovat s DUM a nabídku webinářů připravovaných NPI ČR včetně jejich záznamů.

Speciál nabízí možnosti využívání nástrojů distančního vzdělávání

16. 3. 2020 – V mimořádné situaci, která nastala uzavřením škol, připravují MŠMT a Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) podporu ředitelům škol a učitelům pro zajištění výuky jinými než prezenčními formami. Jednou z nich jsou webináře, umožňující pedagogům vedení výuky na dálku. Velký ohlas zaznamenal i vzdělávací pořad ČT2 UčíTelka.

Domácí samostudium online? Žádný problém!

V současné nabídce online kurzů je obtížné se vyznat. Tým DigiKoalice pro vás proto sepsal zajímavé možnosti online vzdělávání. Díky dnešní široké nabídce online aplikací, e-learningových kurzů, nespočtu naučných videí na YouTube či možnostem komunikovat na dálku se svými učiteli, nemusí být domácí samostudium žádný problém.

UčíTelka vzbudila velký zájem a pozornost veřejnosti, učitelů i rodičů

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování doprovázené moderátory.