Měření finanční gramotnosti 2020

29. 6. 2020 – Ministerstvo financí realizovalo třetí vlnu šetření zaměřeného na finanční gramotnost občanů České republiky. Zpráva o výzkumu ukazuje mírně rostoucí finanční gramotnost u nás, v mezinárodním srovnání se naši občané pohybují v průměru. Výsledky měření Ministerstvo financí využije při zacílení budoucích finančně vzdělávacích aktivit.

Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy

29. 6. 2020 – Připravili jsme překlad stručné zprávy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání Towards New Horizons z ledna letošního roku, která podává přehled těch nejzajímavějších interaktivních nástrojů publikovaných za poslední rok.

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany

2. 7. 2020 ─ Primární prevence rizikového chování a problematika šikany má v rámci rezortních projektů NPI ČR velmi důležité místo. NPI ČR se metodické podpoře pedagogickým pracovníkům v této oblasti věnuje velmi intenzivně s týmem předních odborníků již od roku 2016.

Francie: regiony jako stěžejní prvek kariérového poradenství

2. 7. 2020 – Připravili jsme překlad článku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání o novém francouzském rámci na podporu kvalitního celoživotního poradenství, který reaguje na potřeby tamějších regionů.

Ředitelé adresnou podporu škol vítají

25. 6. 2020 – V předprázdninovém vydání Speciálu dominují dvě témata: podpora žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti a zkušenosti a reflexe z adresné podpory škol, kterou Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s MŠMT zahájil v květnu v celé České republice a bude ji nabízet a poskytovat i v novém školním roce.

Webináře NPI ČR se setkaly s enormním úspěchem

24. 6. 2020 – Enormní zájem pedagogů o webináře zaznamenal v posledních čtyřech měsících Národní pedagogický institut (NPI) ČR. Za pozitivním přijetím distančního vzdělávání ze strany škol i širší veřejnosti stála rychlá reakce Institutu na mimořádnou situaci nebo intenzivní spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Téma dne: Podpora žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti

23. 6. 2020 – Už nějakou dobu probíhá široká diskuse o potřebě rozšířit na základních školách výuku informatiky a podporovat děti také ve využívání digitálních technologií v souvislosti s různými předměty a v jejich praktické aplikaci. Současná podoba RVP však tuto skutečnost nereflektuje, proto je revize RVP ZV v tomto smyslu nezbytná.  

Zásadní změny ve výuce předmětu informatika jsou přede dveřmi

23. 6. 2020 – Jak naprogramovat robota? Jak sestavit a zapsat postup řešení problému, aby jej mohl někdo jiný automaticky bezmyšlenkovitě vykonat? Jak odlišit podstatné od nepodstatných údajů při řešení daného problému? To jsou otázky, které řeší obor informatika a které se na našich školách systematicky nevyučují.

Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život

23. 6. 2020 – Co je, nebo jsou, digitální kompetence? Základní myšlenka je jednoduchá: schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují a schopnost na to vědomě a s porozuměním reagovat.

Co chystají na léto a začátek podzimu naše projekty?

21. 6. 2020 – Devět systémových projektů ESIF, které běží v Národním pedagogickém institutu (NPI) ČR, nachystalo na letní měsíce a na začátek dalšího školního roku řadu aktivit. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací a zároveň poukazujeme na šíři oblastí pokrývaných projekty ve vzdělávání.

Pozvánka: Mezinárodní setkání pro nadané žáky - Evropská škola talentů

20. 6. 2020 - Pro žáky středních škol z České republiky, Polska a Saska, kteří dobře ovládají němčinu a mají zájem o přírodní vědy, matematiku, informatiku a techniku, je určeno několikadenní soustředění v Sasku, při kterém se budou podílet na výzkumných experimentech, sdílet zkušenosti, navštíví vědecká pracoviště a budou moci diskutovat s vědeckými pracovníky.

Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

16. 6. 2020 – Také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ze strany škol vedeni v jazykovém vzdělávání k využívání digitálních technologií jako pracovních nástrojů při čtení, psaní, poslechu cizího jazyka i mluvení.