Výběrová řízení na pozice pro oblast poradenských služeb a ústavní péče

Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozice Vedoucí oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče, Psycholog v oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče, Speciální pedagog v oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče. Bližší informace naleznete ...

Jak vyučovat dějiny holocaustu?

Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky dějin holocaustu, ale báli jste se zeptat, můžete zjistit na vzdělávacím semináři Nové metody výuky o holocaustu, který pořádá Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Uskuteční se 24. února 2020 v prostorách Odboru škols...

Napsali o nás: Podpora ZUŠ vyrostla z potřeby škol

V Učitelských novinách č. 1/2020 vyšel článek o Kulatém stole a rezortním projektu Podpora ZUŠ „Projekt se osvědčil, slíbeno je pokračování“. Projekt byl realizován v minulých letech Národním institutem pro další vzdělávání a jeho cílem bylo vytvořit systém metodické a vzdělávací podpory jak pro řídící pracovníky ZUŠ/SUŠ, tak pro začínající i zkušené učitelky a uči...

Závěrečná konference projektu KIPR

Těšíme se na Vás 21. a 22. ledna v Konferenčním centru hotelu DUO na Praze 9. Projekt KIPR řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v podmínkách proinkluzivního vzdělávání. Bohatý program dvoudenního setkání zahrnuje prezentace profesionálů v oblasti pedagogického poradenst...

Vznikl Národní pedagogický institut České republiky

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vznikla příspěvková organizace řízená MŠMT Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Národní pedagogický institut je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením...

Pozastavení procesu posuzování odborné kvalifikace

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Aktuálně žádosti o nové certifikace přijímá a potvrzení o jejich přijetí vystavuje oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT. V této záležitosti se s přípa...

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 převezme 11 nadaných studentů

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sejdou studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vz...

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ocení úspěšné středoškoláky

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 převezmou z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ocenění účastníci mezinárodních soutěží, kteří úspěšně reprezentovali Českou republiku na 18 předmětových olympiádách a dalších soutěžích. Čeští středoškoláci uspěli v globální konkurenci téměř šesti tisíc účastníků z Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky. Probojovat se ...

Sloužit něčemu tak krásnému jako umění

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se ve čtvrtek 28. listopadu 2019 již posedmé uskutečnil Kulatý stůl na téma podpory základních uměleckých škol. Moderované diskusní fórum uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Spuštěny veřejné konzultace k IS projektu Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) spustil tzv. veřejnou konzultaci k informačnímu systému IS MOV. Jedná se o webový portál, na kterém budou k dispozici výstupy vzniklé v projektu MOV. Veřejná konzultace probíhá do 18. 1. 2020.

Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti - pozvánka na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Již podruhé pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogickými fakultami a zahraničními partnery konferenci věnovanou problematice začínajících učitelů. Uskuteční se 3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha.

Konference k vícejazyčnosti se těšila velkému zájmu

V pořadí už osmou mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách uspořádal 28. listopadu Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Goethe-Institutem, Zastoupením Evropské komise v ČR (EK) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Akci, která se jako vždy těšila velkému zájmu pedagogických pracovníků, zastřešilo letos tém...