Rady a náměty pro výuku v období uzavření škol

5. 4. 2020 – Nové číslo Speciálu Národního pedagogického institutu ČR přináší další tipy a náměty, jak zvládnout vzdělávání na dálku. Kromě přehledu webinářů na tento týden, témat pro žáky 1. stupně ZŠ v programu UčíTelka a mnoha podnětných informací pro pedagogy si můžete poslechnout i rozhovor ředitelky NPI ČR Heleny Plitzové Pro Rádio Ámos.

Praktické vyučování na SOŠ a VOŠ v době karantény

2. 4. 2020 – Jaké možnosti mají studenti středních a vyšších odborných škol v oblasti praktického vyučování, když se z důvodů vyhlášení nouzového stavu a karantény nedostanou do školních dílen, laboratoří, do školních provozů ani na reálná pracoviště ve firmách? Praktické rady, příklady a inspiraci nabízí autorka článku Martina Kaňáková.

Webinář Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věku

2. 4. 2020 – Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou! Online setkání se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Výuka českého znakového jazyka pro asistenty pedagoga zdarma

2. 4. 2020 – Pracujete jako asistent pedagoga? Zajímá vás problematika sluchového postižení? Pracujete s dětmi nedoslýchavými, ohluchlými, dětmi CODA nebo dětmi před nebo po kochleární implantaci? Přihlaste se do pilotního kurzu Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. a absolvujte až 250 hodin českého znakového jazyka zdarma.

Startuje nový web ČT edu pro učení doma i na dálku

2. 4. 2020 – Česká televize spustila nový portál s názvem ČT edu. Nabízí na něm přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol a členěných podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku.

Moderní technologie ve výuce přírodních věd

2. 4. 2020 – V dubnovém newsletteru jsme inspirovali školy, jakým způsobem mohou využít digitální technologie ve výuce přírodních věd. Učitelé zde naleznou užitečné tipy nejen do výuky biologie, fyziky a chemie a dozvědí se, jak mohou rozvíjet přírodovědnou a digitální gramotnost svých žáků a sdílet své zkušenosti s pedagogy z jiných škol.

Mateřská škola je zavřená. Jak na vzdělávání předškoláků?

1. 4. 2020 – Po přerušení provozu škol základních a středních postupně většina zřizovatelů přikročila ke stejnému kroku i ve školách mateřských. Nastala nová situace, se kterou se běžně nesetkáváme. Ředitelka rakovnické mateřské školy V Lukách a její zástupkyně se s námi podělily o zkušenosti, jak může mateřinka přispět k dobré pohodě dětí i rodičů.

NPI ČR spouští blog jako další pomoc v online výuce

31. 3. 2020 – Národní pedagogický institut České republiky rozšiřuje podporu pedagogům poskytovanou v době uzavření škol. Kromě webinářů k online výuce, které vysílá denně a které mají tisícové sledovanosti, spouští projekt SYPO nově také blog, do kterého přispívají lektoři, se kterými spolupracujeme na webinářích, ale i učitelé zapojení v metodických kabinetech.

Další tipy pro učitele a rodiče, jak se vyrovnat nejen s domácí výukou

30. 3. 2020 – Obsahem 3. čísla Bulletinu – Speciálu Národního pedagogického institutu ČR jsou kromě informací o vzdělávacích programech ČT další přehled webinářů na tento týden, jak podpořit děti/žáky cizince, jaká je aktuální situace v mateřinkách a rady z oblasti psychohygieny v náročné době.

Žáci mohou studovat angličtinu i na dálku: DynEd nabízí zdarma řešení

27. 3. 2020 - Bezplatný přístup žákům ZŠ a SŠ k unikátnímu výukovému systému anglického jazyka DynEd do konce června 2020. Díky využití umělé inteligence umožňuje individualizované řízené studium na dálku pro každého žáka. Rozvíjí především poslech s porozuměním, mluvení a výslovnost. Vhodný i pro využívání metody CLIL.

Prezenční vzdělávání pro učitele zrušeno, nabízíme jiné formy a nástroje studia

23. 3. 2020 - NPI ČR zrušil do odvolání plánované prezenční akce pořádané v rámci DVPP (semináře, kvalifikační studia, akce na klíč). V současné době nabízíme ředitelům a učitelům webináře a jiné aktivity a metodickou podporu pro usnadnění výuky na dálku, při kterých spolupracujeme jak s MŠMT, tak s odborníky z terénu.

Jak předejít předčasným odchodům studentů ze vzdělávání?

23. 3. 2020 - V rámci projektu P-KAP, který realizuje Národní pedagogický institut ČR, vznikl dokument, jehož obsahem je pohled na téma předčasných odchodů ze škol i ze vzdělávání před ukončením středoškolského studia. Jaké jsou důvody tohoto stavu?