Aktuality

Aktuality

Aktuálně pro školy: jak hodnotit vzdělávání žáků ve 2. pololetí letošního školního roku

1. 6. 2020 – V dalším čísle Speciálu opět věnujeme pozornost hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku. Přinášíme k němu komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář k hodnocení žáků na dálku, včetně rozhovoru z pedagogické praxe. Vracíme se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Odborný panel na téma „DVPP – těžiště profesního rozvoje pedagogů“ 

29. 5. 2020 – Projekt APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem připravuje odborný panel „DVPP – těžiště profesního rozvoje pedagogů“. Cílem akce, která se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2020, je otevřít diskusi k současnému systému DVPP, jeho možnostem, limitům, výzvám a vizím. Jejím těžištěm budou zkušenosti poskytovatelů i příjemců programů DVPP.

Jak oživit distanční výuku žáků se SVP a nadaných s ČT edu

29. 5. 2020 – Chcete oživit distanční výuku, zkusit motivovat žáky jiným způsobem a zajímavě? Zkoušíte, jak na dálku dosáhnout lepšího pochopení látky, kterou jste již probírali? Zajímáte se o nové způsoby procvičení neosvojeného učiva? Pokud ano, může být právě pro vás dobře využitelný web ČT edu.

Sledujte webinář k podpoře podnikavosti na SŠ a VOŠ

29. 5. 2020 – Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků a studentů je jedním z témat krajského akčního plánování (P-KAP) – nejen ve školách samotných, ale i na úrovni krajů. Od nich přicházejí impulzy k podpoře různých podnikavých aktivit na středních a vyšších odborných školách, například formou projektů Implementace krajských akčních plánů.

Do formativního hodnocení by měli učitelé zapojovat také své žáky

29. 5. 2020 – Přinášíme další rozhovor na téma formativní hodnocení žáků. Tentokrát jsme o zkušenostech se slovní formou hodnocení hovořili s Monikou Olšákovou, která vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu na ZŠ a MŠ Janovice. V učitelské soutěži Global Teacher Prize CZ 2019 obsadila druhé místo.

Právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

28. 5. 2020 – Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku musí vycházet ze skutečnosti, že kvůli mimořádným opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem. Je při něm nutné zohlednit velmi rozdílné podmínky žáků pro vzdělávání na dálku.

Daleko od sebe, a přece spolu...

26. 5. 2020 – Koronavirová pandemie s vyhlášením nouzového stavu a zavřením škol zastihla všechny zcela nepřipravené. Jak prožívali krizové období zaměstnanci střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS v Šumperku a jak zvládli e-výuku a e-kontakty se svými klienty, nám napsala jeho ředitelka PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.

Od běžné klasifikace k formativnímu hodnocení

25. 5. 2020 – V novém vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku se v souvislosti s ukončováním školního roku vracíme k tématu hodnocení žáků: přinášíme stanovisko MŠMT a zkušenosti z praxe. Věnujeme se také zájmovému a neformálnímu vzdělávání, zkušenostem a aktivitám školních družin a školních klubů, NNO pracujících s dětmi a mládeží, středisek volného času a DDM.

Napište si životopis a motivační dopis na novém webu Europassu

26. 5. 2020 – V květnu 2020 spustil NPI ČR nový web Europassu. Je určen lidem, kteří hledají práci nebo brigádu, absolventům škol, studentům, ale i učitelům středních škol, dobrovolníkům a personalistům. Na webu uživatelé najdou informace o dokladech a službách Europassu.

Nezaměstnanost absolventů roste

25. 5. 2020 – Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce NPI ČR každoročně sleduje v pravidelné studii nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol a přináší tak informace o jejich úspěšnosti v přechodu na trh práce. První výsledky prováděných analýz letos poukazují na nárůst nezaměstnanosti absolventů v roce 2020.

ONLINE T-EXKURZE: Migranti v našem městě

21. 5. 2020 – Talnet Národního pedagogického institutu České republiky organizuje letos v červnu online T-exkurze, které jsou primárně určeny pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Hlavními tématy jsou sociální geografie, obyvatelstvo, migrace, město a integrace.

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

21. 5. 2020 – Článek si klade za cíl seznámit učitele matematiky s oblastmi či procesy, kde jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům k získání matematických dovedností nebo usnadňují činnost učitelům. Chceme učitelům pomoci nahlédnout na technologie jako na pomocníka při výuce napříč činnostmi a situacemi, se kterými se denně setkávají.