Aktuality

Aktuality

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Vláda České republiky schválila 13. ledna Národní strategii finančního vzdělávání 2.0. Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro to, aby se dlouhodobě zvyšovala úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky

Výběrové řízení na členy národních kabinetů

Národní pedagogický institut ČR vyhlašuje v termínu od 27. ledna do 29. února 2020 výběrové řízení na pozici člena národních kabinetů Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání.

Webinář Co škola neučí, ale stejně žákům předá aneb Skryté kurikulum

Mgr. Helena Kumperová říká: „Jaká je škola, vědí jen ti, co do ní chodí a jsou jejími žáky. Všichni ostatní mohou jen přihlížet, jejich oči nikdy neuvidí ono kouzlo nechtěného a nezamýšleného předávání skrytých obsahů, které vytváří imanenci i transcendenci školní instituce.“ Setkání se uskuteční v úterý 18. února 2020 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Zajímáte se o využití IT ve výuce? Navštivte soutěžní přehlídku DOMINO

Dne 17. března 2020 pořádá Národní pedagogický institut České republiky v budově společnosti Microsoft, Vyskočilova 4a, Praha 4 prezentaci finálových prací 9. ročníku soutěžní přehlídky DOMINO s vyhodnocením jednotlivých kategorií a vyhlášením absolutního vítěze. Zahájení je v 9.30 hodin.

Webinář Formativní hodnocení

Mgr. Jiří Hruška Vám nabídne porovnání hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Setkání se zaměří také na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích. Podívejte se na Metodickém portálu RVP.CZ zpětně na toto zajímavé setkání ze středy 12. února 2020.

Inspirace z oblasti digitálních kompetencí a informatického myšlení

V aktuálním čísle newsletteru nabízíme řídícím pracovníkům škol a hlavně učitelkám a učitelům odkazy na další inspirativní materiály a informace z oblasti digitálních kompetencí a informatického myšlení.

Jak vyučovat dějiny holocaustu?

Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky dějin holocaustu, ale báli jste se zeptat, můžete zjistit na vzdělávacím semináři Nové metody výuky o holocaustu, který pořádá Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Uskuteční se 24. února 2020 v prostorách Odboru škols...

Napsali o nás: Podpora ZUŠ vyrostla z potřeby škol

V Učitelských novinách č. 1/2020 vyšel článek o Kulatém stole a rezortním projektu Podpora ZUŠ „Projekt se osvědčil, slíbeno je pokračování“. Projekt byl realizován v minulých letech Národním institutem pro další vzdělávání a jeho cílem bylo vytvořit systém metodické a vzdělávací podpory jak pro řídící pracovníky ZUŠ/SUŠ, tak pro začínající i zkušené učitelky a uči...

Závěrečná konference projektu KIPR

Těšíme se na Vás 21. a 22. ledna v Konferenčním centru hotelu DUO na Praze 9. Projekt KIPR řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v podmínkách proinkluzivního vzdělávání. Bohatý program dvoudenního setkání zahrnuje prezentace profesionálů v oblasti pedagogického poradenst...

Vznikl Národní pedagogický institut České republiky

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vznikla příspěvková organizace řízená MŠMT Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Národní pedagogický institut je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením...

Výběrová řízení na pozice pro oblast poradenských služeb a ústavní péče

Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozice Vedoucí oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče, Psycholog v oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče, Speciální pedagog v oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče. Bližší informace naleznete ...

Pozastavení procesu posuzování odborné kvalifikace

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Aktuálně žádosti o nové certifikace přijímá a potvrzení o jejich přijetí vystavuje oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT. V této záležitosti se s přípa...