Nabídka adresné a individualizované podpory školám

Nabídka adresné a individualizované podpory školám

Vlasta Kohoutová

18. 5. 2020 – V desátém vydání Speciálu přinášíme informace o individualizované podpoře škol pracovníků NPI ČR v současné době, o přípravě na jednotné přijímací a závěrečné zkoušky s mnoha užitečnými zdroji, metodiku „Jak na formativní hodnocení“, aktuální webináře a program UčíTelka na tento týden.

Hlavní pozornost v novém čísle Speciálu pro podporu výuky na dálku věnujeme i tento týden jednotné přijímací  zkoušce do oborů ukončených maturitou a přípravě na didaktické testy maturitní zkoušky, nově pak adresné a individualizované podpoře pro distanční vzdělávání, kterou v současné době nabízejí pracovníci NPI ČR vybraným školám v jednotlivých krajích. 

Už tradičně přinášíme rubriku ke Společnému vzdělávání, aktuální nabídku webinářů NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka pro tento týden. 

Ve Specálu najdete také informace o aktuálním opatření pro zájmové vzdělávání a o podmínkách pořádání letních táborů v letošním roce. 

Znovu otevíráme téma hodnocení žáků: kromě webinářů na toto téma nabízíme prakticky zaměřenou metodickou příručku „Jak na formativní hodnocení", která učitele provede aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formami hodnocení, jejich kritérii a metodami, ale i významem zpětné vazby a sebehodnocení žáků. 

Za pozornost stojí rovněž metodika Až se sejdeme ve škole určená pro mateřské, základní a střední školy k návratů dětí do mateřských školek a žáků a studentů do školních lavic po izolaci spojené s koronavirovou pandemií.

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 10.pdf Stáhnout