Jak předejít předčasným odchodům studentů ze vzdělávání?

Jak předejít předčasným odchodům studentů ze vzdělávání?

Daniela Kramulová

23. 3. 2020 - V rámci projektu P-KAP, který realizuje Národní pedagogický institut ČR, vznikl dokument, jehož obsahem je pohled na téma předčasných odchodů ze škol i ze vzdělávání před ukončením středoškolského studia. Jaké jsou důvody tohoto stavu?

Důvodů, které vedou mladé lidi k opuštění školy ještě před jejím absolvováním, je celá řada. Předčasné odchody jsou velkým tématem kariérového poradenství na středních školách. Konkrétní příčiny předčasných odchodů však zasahují do řady oblastí odborného i teoretického vzdělávání, souvisejí nejen s tématy inkluze, ale také podnikavosti atd., které školy a kraje řeší v rámci krajského akčního plánování. Příčiny předčasných odchodů v nich lze detekovat, ale i přijímat opatření k jejich omezení. Předkládáme vám pro inspiraci a k další diskusi materiál Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování, který vznikl v rámci projektu Podpory krajského akčního plánování (P-KAP).