Aktuální metodika k problematice hodnocení žáků

Aktuální metodika k problematice hodnocení žáků

Vlasta Kohoutová

16. 5. 2020 – Prakticky zaměřený materiál PaedDr. Evy Valáškové Vincejové, Ph.D,. z katedry pedagogiky FF UK, kterou aktuálně publikuje NPI ČR, nabízí aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formy hodnocení (sumativní a formativní), jejich kritéria a metody, ale i význam zpětné vazby a sebehodnocení žáků, včetně mnoha příkladů a návodů.

Problematika hodnocení a klasifikace žaků je v této době aktuálním tématem. V pedagogickém prostředí neustále probíhají diskuse o funkčnosti hodnocení, o použití forem, kritérií a jeho důsledcích na rozvíjení osobnosti žáka. V českém vzdělávacím systému je důraz tradičně kladen na sumativní hodnocení v podobě známky, které má jen omezenou přidanou hodnotu. Naproti tomu formativní hodnocení provázané se sledováním individuálního pokroku žáků a studentů je zatím spíše výjimečné. Dokument „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“ doporučuje posílit formativní hodnocení podporující učení a vedoucí k přebírání odpovědnosti za učení.

Metodika PaedDr. Evy Valáškové Vincejové, Ph. D. – rovněž v příloze.

 

NPI Jak na formativní hodnocení.pdf Stáhnout