Co přineslo období koronavirové pandemie pro oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání

Co přineslo období koronavirové pandemie pro oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání

Jan Mareček

20. 5. 2020 – Vychovatelky a vychovatelé pracující ve školních družinách se v době uzavření škol věnovali i samostudiu odborné, metodické literatury pro oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání. O své postřehy a zhodnocení krizového období se s námi podělil vedoucí Školní družiny při Základní škole Rakovského v Praze 12 Mgr. Jan Mareček.

Pozitivně hodnotím čas k zamyšlení nad náměty, činnostmi, organizací práce. Byl dostatek času k samostudiu odborné, metodické literatury pro oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání. Vychovatelé byli více vedeni v metodickém vzdělávání, metodami výchovně-vzdělávacích činností. Měli více prostoru pro zpracovávání příprav a plánování odpoledních tematických projektů. Tím došlo k uvědomění si nezbytných aspektů při plánování práce v odděleních (motivace činností, dílčí cíle, kompetence, podmínky, metodický postup a formy hodnocení činností).

V období od 11. 3. byly vychovatelům zadávány každý týden metodické úkoly ke zpracování, ze kterých si společně vytváříme zásobník námětů a činností pro potřeby všech. Zásobník bude rozdělen na různé druhy her  (v místnosti, v lese, skupinové, v oddělení, dramatické, kooperativní) a projekty na různá témata (dům, strom, slunce, les, rostlina, peníze apod.). Všichni přinesou vlastní zásobník 25. května opět při nástupu žáků prvního stupně do školy. Tyto úkoly vedly všechny vychovatele k osobnostnímu a kreativnímu myšlení nad plánováním. Spolupráce fungovala velice dobře prostřednictvím e-mailu a telefonu. Dohodli jsme se na názvu celoročního tematického plánu rozděleného do měsíčních tematických bloků pro příští školní rok, podařilo se i naplánovat příležitostné akce na rok 2020/21. Komunikace s divadly, kinem, přírodovědné a sportovní aktivity.

S jakými úskalími jsme se nejvíce potýkali?

Nejvíce jsme se potýkali s otázkou, jak vůbec uchopit home office (vytvořili jsme pro vychovatelky  dotazník pro home office práci). Nikým z MŠMT nebyl dán jasný plán, co a na čem mají vychovatelé pracovat. U učitelů bylo jasné, že mají řídit výuku na dálku, ale vychovatelé? I přesto jsme si dokázali sami poradit. 

Nikde nebylo řečeno (legislativně), zda se platba ŠD za období uzavření škol má vracet, či ne. Obecně se tato otázka začala řešit dost pozdě. Rodiče se často dotazovali, ale nebyl jsem jim schopen přesně odpovědět. Je to zkrátka jiná situace. Zde by mělo být legislativně (nejen v ŠVP ŠD) ošetřeno, jak v tomto či podobném případě postupovat. Ne ze stran zřizovatelů škol a školských zařízení, ale ze strany MŠMT.

 Příklady aktivit

 Vlastní hra k využití.

 Název hry: „Záchrana planety ze spánkové epidemie“

 Určeno: účastníkům 7–10 let

 Místo: venku

 Obecné cíle:

 • Všestranný pohybový rozvoj – pohybové schopnosti, dovednosti;
 • Rozdíly ovoce vs. zelenina a jejich druhy;
 • Prostorová orientace;
 • Vzájemná spolupráce členů, týmů, „Všichni za jednoho, jeden za všechny“;
 • Smyslová cvičení;
 • Dodržovat pravidla hry, hrát „fair play“;
 • Vnímat ovoce a zeleninu jako nedílnou součást potravy, význam vitaminů pro tělo;
 • Nadšení a radost ze hry.

Motivační postup:

Budeme tzv. „zachraňovat planetu Zemi“, kdy „JEN MY“ ji můžeme zachránit ze „spánkové epidemie“. Abychom ji přemohli, musíme se stát superhrdiny, kteří potřebují získat „super schopnosti“. Za každou dosaženou super schopnost získává tým medicínu pro záchranu planety. Po obdržení všech medicín je vymění za zázračný lék, např. zdravý bonbon z lékárny.

Pravidla a postup:

Oddělení účastníků rozdělíme dle počtu cca na čtyři skupiny. Každá skupina si vylosuje dvě kartičky s čísly, na kterých jsou čísla od 1 do 8. Venku bude připraveno celkem osm stanovišť na plnění super schopností, dovedností. Každý tým plní celkem dvě schopnosti, dovednosti, tedy dvě stanoviště (může být i více, záleží na časové dotaci, věku účastníků). Po splnění vždy dostanou „medicínu“. Po celém ukončení ji odevzdají a vymění za zázračný lék, zdravý bonbon.

Stanoviště pro splnění schopností, dovedností:

 • Rychlost – chůze dvojic ve vymezeném prostoru. Každý má k sobě svázanou jednu nohu s druhým členem týmu. (medicína – jablko)
 • Síla – v prostoru na zemi je velká látka. Dvojice klečí na kolenou a provádí přetlaky oběma spojenýma rukama najednou. Vítěz z dvojice je ten, kdo svalí druhého z látky. (medicína – hruška)
 • Obratnost – „Ringo cesta“ (medicína – mrkev)
 • Koordinace – přeskok přes švihadlo. Na zemi před účastníkem leží molitanový míček. Při přeskoku dochází k posunutí míčku před svá chodidla. Jakmile se míček chodidel dotkne, účastník vítězí. Provádí dvojice najednou. (medicína – paprika)
 • Ohebnost, pružnost – v prostoru mezi stromy bude z vlny různě pletená pavučina. Úkolem je prolézt celou pavučinou, aniž by se jí dotkla jakákoli část těla, a dostat se z jednoho konce na druhý. (medicína – banán)
 • Hod, střelba – vodní pistole, plechovky (medicína – švestka)
 • Skok – guma v různých výškách (medicína – kedlubna)
 • Orientace v prostoru – krabice s různými předměty, která je zavřená, nikdo neví, co v ní je – hmatová hra. (medicína – rajče)

Závěr:

Společně se vydáme najít ukrytý „lék“ (někde v prostoru, v lese).

Společná výměna medicíny za „zdravý bonbon“, ochutnávka ovoce, zeleniny. Možnost poznávat různé druhy hmatem, čichem, chutí se zavázanýma očima.

Společné vítězství, přemožení spánkové epidemie.

Témata k dalšímu propracování – prevence, význam zdraví a pohybu, vliv vitaminů pro tělo, nebezpečí užívání léků.

 Ukázka dotazníku

HOME OFFICE V DOBĚ OD 11. 3. DO 22. 5. 2020 – VYCHOVATELÉ ŠD

 • Byli jste dostatečně seznámeni s pracovními úkoly z domova, a jakou formou?
 • Probíhala komunikace s vedoucím ŠD, třídním učitelem tříd? Pokud ano, ohledně čeho?
 • Napište konkrétní průkazně splněné úkoly v jednotlivých týdnech (kolik her týdně, konkrétní název her, aktivit)…

11. 3. – 13. 3. – (3 dny)

16. 3. – 20. 3. –

23. 3. – 27. 3. –

30. 3. – 3. 4. –

6.4. – 8. 4. – (3 dny)

14. 4. – 17. 4. –

20. 4. – 24. 4. –

27. 4. – 30. 4. –

4.5. – 7. 5. –

11. 5. – 15. 5. –

18. 5. – 22. 5. –

 • Podíleli jste s vedoucím ŠD na plánování např. akcí či tematického plánu pro příští školní rok? Jaké náměty jste mu poskytli?
 • Proběhla nějaká forma komunikace s rodiči, dětmi?
 • Další Vaše pracovní aktivity nad rámec běžných úkolů na Home Office?
 • Byl/a jsem některý den na pracovišti? Pokud ano, co jsem dělal/dělala – úklid kabinetu, úklid oddělení, třídění dokumentace apod.
 • Probíhala u Vás nějaká forma samostudia? (název přečtené literatury či stránek na internetu pro rozšiřování sebevzdělávání, uveďte prostudované odkazy)
 • Zhodnocení celého období od 11. 3. do 22. 5. 2020 – postřehy, náměty, doporučení, shrnutí, klady, zápory….