Další mediální úspěch NPI ČR

Další mediální úspěch NPI ČR

NPI ČR

9. 9. 2020 – Další mediální úspěch si připsal Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Rozsáhlé informace týkající se distanční výuky zveřejnil v uplynulých dnech časopis Průvodce společným vzděláváním. Text rozebral nejen oblasti, jimž se webináře věnovaly, ale také třeba roli NPI ČR v populárním pořadu České televize UčíTelka.

V měsíčníku Průvodce společným vzděláváním získal Národní pedagogický institut České republiky značný prostor. Autoři z PR týmu tak měli možnost podrobně vysvětlit, jaké oblasti (on-line vzdělávání, hodnocení žáků, oborové didaktiky, společné vzdělávání) webináře zastřešovaly.

Řeč přišla také na popularitu a široký zájem pedagogů o tento typ distanční výuky v době jarní pandemie. Webináře se rychle etablovaly a staly se rozšířeným prostředkem, jak udržet český vzdělávací systém v chodu. Kromě témat didaktického charakteru se totiž objevovaly i důležité praktické informace, mezi které se zařadila problematiky GDPR, kyberbezpečnost či zápisy do tříd prostřednictvím internetu.

Článek s přiléhavým názvem Distanční vzdělávání jako krok vpřed zmínil rovněž roli krajského pracoviště NPI ČR v Plzni, které stojí za vznikem metodi­ky Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku, která vychá­zí nejen z podnětů učitelů, ředi­telů a rodičů. Dokument návodně pomáhá ředitelům či jiným pracovníkům nastavit systém on-line výuky tak, aby bylo možné jej využívat i v době výuky kombinované.

Získané zkušenosti, jak připomíná trojice autorů, institut úročí do budoucna při následné podpoře školám v tomto školním roce. V budoucnu se v neposlední řadě počítá se vznikem sítě vzájemně se podporujících škol v regionu, která by pomohla vyrovnat rozdíly mezi školami.

Článek si můžete přečíst pod TÍMTO odkazem.