Evaluační nástroj k hodnocení kvality ŠPZ

Evaluační nástroj k hodnocení kvality ŠPZ

23. 7. 2020 – Odborníci projektu KIPR – Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze, který skončil na konci ledna 2020, zveřejnili webovou aplikaci, která je určena školským poradenským zařízením (ŠPZ) a jejich zřizovatelům.

Evaluační nástroj napomáhá autoevaluaci školských poradenských zařízení.

Vedle dotazníku spokojenosti pro uživatele poradenských služeb (klienty a školy) poskytuje tento evaluační nástroj také možnost pro samotná školská poradenská zařízení si ověřit, jak naplňují své poslání a jak si konkrétně stojí, pokud jde o naplňování jejich poslání s ohledem na Jednotná pravidla (určená samotným projektem), standardy (určenými vyhláškou MŠMT) a kritérii České školní inspekce (podle metodiky zvané Kvalitní škola).

Jinými slovy, primární funkcí evaluačního nástroje je vedoucím pracovníkům ŠPZ poskytnout podporu při naplňování Jednotných pravidel. Nástroj byl vytvořen s ohledem na hodnotící kritéria ČŠI. Evaluační nástroj je možné využívat nejen v režimu prostého zobrazení hodnotících kritérií, ale také v anonymním režimu. Zde se sleduje míra právě naplňování Jednotných pravidel.

Případné výsledky z režimu vyplnění se zobrazí pouze osobě, která dotazník vyplní, výsledky nebudou ukládány ani odesílány dalším stranám. Seznam je rozdělen podle jednotlivých Oblastí Jednotných pravidel pro poskytování poradenských služeb ŠPZ. Evaluační nástroj pro ŠPZ je rozdělen podle posuzovaných kritérií na diagnostickou část, materiální část, intervenční část, obecnou personální část a procedurální část.

Pro zobrazení či vyplnění seznamu hodnotících kritérií vyberte příslušnou oblast Jednotných pravidel. Výsledky evaluačního nástroje je možné vytisknout.

Dalšími možnými uživateli webové aplikace jsou zřizovatelé poradenských služeb a MŠMT, a samozřejmě Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče NPI ČR.

Evaluační nástroj naleznete zde.