Jak vyučovat dějiny holocaustu?

Jak vyučovat dějiny holocaustu?

Hana Kalinová

Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky dějin holocaustu, ale báli jste se zeptat, můžete zjistit na vzdělávacím semináři Nové metody výuky o holocaustu, který pořádá Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Uskuteční se 24. února 2020 v prostorách Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Cejl 73, od 9.30 do 16.00 hodin. Je určen především učitelům dějepisu a společenských věd SOŠ, SOU, gymnázií a 2. stupně ZŠ, dále výchovným poradcům, metodikům prevence či vychovatelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

Přednášející z řad předních odborníků na tuto oblast budou diskutovat mimo jiné na téma, jakým způsobem je možno využívat vyučování o holocaustu v boji proti předsudkům. Seminář nabídne nejen inspiraci a kvalitní didaktické materiály k využití i při omezeném rozsahu výuky moderních dějin, ale také cenná doporučení ověřených přístupů k výuce, jimiž jsou např. metoda vyprávění osobních příběhů jako cesta ke ztotožnění žáků s tématy velkých dějin, obecné modely a dynamika genocidy, využití audiovizuálních materiálů včetně záznamů orální historie, interaktivní pomůcky či mezioborová integrace učiva.

 

Z PROGRAMU:
Vzdělávací přístup Yad Vashem, Mgr. Miriam Mouryc, Yad Vashem, Jeruzalém
Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu nový koncept vzdělávacího přístupu. Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky apod.

Děvčata z pokoje 28 – workshop, prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin FF UK v Praze
V rámci vystoupení bude představen didaktický materiál, který sestává ze dvou provázaných částí. Učitelská příručka se skládá z historické studie a didakticko-metodického pojednání. Žákovská část je pak rozdělena na úvodní text, biografické medailonky, časové osy, jednotlivé lekce, slovníček pojmů, kalendárium, seznam doporučených informačních zdrojů a přílohy.

Jak používat e-learningovou platformu Iwitness v české škole, Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation Institute v České republice
Praktické ukázky využití Iwitness ve výuce. Martin Šmok využívá rozsáhlého archívu USC Shoah Foundation Institute a zabývá se vyučováním historie holocaustu s přesahem do jiných období pomocí orální historie.

Romové – historické předsudky, Mgr. Petr Lhotka, bývalý historik Muzea romské kultury v Brně.

Součástí semináře bude také kulatý stůl s názvem Jak bojovat proti předsudkům
Účast na semináři je zdarma. Zájemci jsou srdečně zváni a mohou se přihlásit na adrese: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=T46-04-22-201
Podrobný program naleznete v příloze.

Holocaust-pozvánkaBrno.docx Stáhnout