Novinky ve školské legislativě

Novinky ve školské legislativě

23. 7. 2020 – Podívejte se na záznam videa ze vzdělávacího semináře, který vedla lektorka a odbornice na problematiku školských poradenských zařízení Jana Zapletalová mimo jiné na téma legislativních změn týkajících financování asistentů pedagoga. Video jsme zveřejnili v uplynulých dnech na serveru youtube NPI ČR.

Jana Zapletalová seznámila účastníky semináře, který byl realizován v rámci projektu KIPR – Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze , se změnami v právních předpisech. Konkrétně nařízení vlády č. 123/2018, č. 75/2005 Sb., novela vyhlášky č. 14/2005 a 27/2016 Sb.

Jedna ze změn se dotkla ustanovení o individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP). Jana Zapletalová podotkla mimo jiné, že zákon místo ředitele školy, jakožto odpovědné osoby za IVP, se v příslušné legislativě nově změnilo na školu jako takovou. IVP se podle návrhu MŠMT pak nemá upravovat podle školního vzdělávacího plánu školy, ale podle rámcového vzdělávacího programu pro ten který stupeň vzdělávání. Je dále nutné dbát zároveň na skutečnost, že dokument obsahuje citlivé údaje o žákovi.

Další část semináře se věnovala vymezení role asistenta pedagoga, přičemž se jedná primárně o odborníka, který poskytuje učiteli pomoc se vzděláváním. Důležitou legislativní novinku představuje také změna rozsahu přímé práce asistenta pedagoga. Rozsah práce pak neurčuje ředitel školy, ale právě vyhláška.

Po vyjasnění některých dalších změn, upravujících administrativní a další náležitosti, se Jana Zapletalová zabývala důležitostí financování práce asistentů pedagoga, rozsahem přímé pedagogické činnosti nebo změnami v poskytování podpůrných opatření žákům a dalšími otázkami této komplexní problematiky.

Celý záznam můžete zhlédnout zde.