T-expedice zapustila v Jeseníku kořeny

T-expedice zapustila v Jeseníku kořeny

Vojtěch Tutr

17. 8. 2020 – Vyzkoušet si reálné bádání, které přinese využitelné výsledky – to bylo cílem T-expedice, která se konala pro nadané žáky první srpnový týden v Jeseníku. Partnerem organizátorů z NPI ČR bylo Vlastivědné muzeum Jesenicka. Celou akci monitoroval tým dokumentaristické sekce, který z nasnímaného materiálu vytvoří klip a dokumentární film.

Vyzkoušet si reálné bádání, které přinese využitelné výsledky – to bylo cílem T-expedice, která se konala od 1. do 8. srpna v Jeseníku. Zde žáci základních a středních škol po celý týden za pomoci expertů hledali radioaktivní prameny, mapovali výskyt invazivních rostlin, pokoušeli se rekonstruovat jeden z místních zvyků, jízdu osením, konstruovali vodní rakety a počítali jejich specifický impuls a další charakteristiky důležité pro posouzení výkonnosti a srovnání s motory skutečných raket. Celou T-expedici monitoroval tým dokumentaristické sekce, který z nasnímaného materiálu vytvoří klip a dokumentární film.

Výstupy jednotlivých sekcí, které byly prezentovány na slavnostním zakončení v pátek 7. srpna 2020 v sále místní knihovny za přítomnosti široké veřejnosti, starostky města Jeseník Zdeňky Blyšťanové a senátora za zdejší volební obvod Mirka Adámka tak přinesly v první fázi například mapu prozkoumaných pramenů s vyznačenou hodnotou radioaktivity, sadu fytocenologických snímků místní vegetace, rekonstrukci nejčastější trasy jízd osením kolem města Javorník a trailer k dokumentárnímu filmu o celé T-expedici. Dále budou účastníci výsledky zpracovávat do odborných článků, které vyjdou ve sbornících vydávaných místními partnery, bude také dokončen dokumentární film.

Cenný na tomto vzdělávacím konceptu je fakt, že se účastníci nejen seznámí s metodami, které prakticky využijí, že si rozšíří obzor v daném oboru, ale také si vyzkouší práci ve vědeckém minitýmu, zažijí úspěchy či neúspěchy při pořizování dat a jejich zpracování, obhájí a představí je veřejnosti. Na prezenční část se badatelé připravují pomocí online vzdělávání pod vedením garantů badatelských záměrů. Těmi mohou být buď odborníci, nebo nejpokročilejší z účastníků. Letos tak vedli žáci tři z pěti záměrů.

T-expedice se konala v Jeseníku již podruhé s cílem předat tento způsob rozvoje nadaných a motivovaných žáků místním organizátorům. Partnerem organizátorů z NPI ČR tak bylo zdejší Vlastivědné muzeum Jesenicka, které spolupracovalo nejen na organizaci a zajištění akce, ale také pomohlo vytipovat zajímavé problémy ke zkoumání a poskytlo některé své odborné pracovníky do role expertů. Již nyní se připravuje další ročník, na kterém se bude muzeum podílet ještě ve větší míře.