UčíTelka vzbudila velký zájem a pozornost veřejnosti, učitelů i rodičů

UčíTelka vzbudila velký zájem a pozornost veřejnosti, učitelů i rodičů

Alena Faberová

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování doprovázené moderátory.

 

V průběhu týdne se tak nabízí ČT2 žákům i jejich rodičům a učitelům tento provizorní rozvrh hodin:

Pondělí:          Český jazyk + pohybová aktivita

Úterý:              Matematika + pohybová aktivita

Středa:            Člověk a jeho svět + pohybová aktivita

Čtvrtek:           Český jazyk + pohybová aktivita

Pátek:             Matematika + pohybová aktivita

Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu maturantů.

Ředitelka Národního pedagogického institu České republiky Helena Plitzová děkuje jménem svým i jménem pracovníků NPI ČR, MŠMT a ČŠI všem pracovníkům, a hlavně učitelkám a učitelům, kteří se podílejí na přípravě unikátního televizního vysílání pro žáky 1. stupně ZŠ UčíTelka, za jejich aktivní spolupráci a tvůrčí přístup při realizaci tohoto projektu.

„Velmi si vážíme jejich osobního nasazení a především pedagogického umu, neboť již první vysílání se setkalo s velmi pozitivní odezvou jak ze strany MŠMT a České školní inspekce, tak především ze strany veřejnosti, rodičů a pedagogů. V době uzavření škol představuje tento pořad jedinečnou příležitost k propojení výuky, podpory a hodnocení žáků, kdy mohou učitelky a učitelé navázat svou přípravu a aktivity pro výuku žáků na dálku přímo na televizní vysílání,“ dodala Helena Plitzová.