Vlajková loď mistrovských kvalifikací

Vlajková loď mistrovských kvalifikací

8. 7. 2020 – Střední škola automobilní a informatiky v pražské Hostivaři se zapojila do projektu Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR (MiZk), který běží v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR).

Pod vedením jejího ředitele Milana Vorla vznikly tři týmy, které připravují tři mistrovské kvalifikace pro atraktivní obory zakončené výučním listem: autolakýrník, autoklempíř a automechanik. Přidanou hodnotou je, že členy týmů jsou jak učitelé odborných předmětů a odborného výcviku, tak odborníci z praxe a zástupci cechů.

Střední škola automobilní a informatiky, která má ve svém oboru dlouholetou tradici, splňuje všechna kritéria stanovená pro budoucí mistrovské školy, tedy zařízení, kde se budou konat mistrovské zkoušky z odborné části a kde budou uchazeči vytvářet tzv. mistrovské dílo.

O vynikající úrovni školy a její vhodnosti pro projekt MiZk, který běží v NPI ČR, svědčí také skutečnost, že její žáci v průběhu studia dosahují výborných umístění v oborových soutěžích. Škola jim navíc umožňuje při studiu získat praxi v předních firmách nacházejících se zejména v Praze a okolí.

Roli pro výběr školy za účelem pomoci s vytvářením mistrovských kvalifikací sehrálo také její velmi dobré materiální zázemí a plejáda skutečných odborníků, kteří mají snahu zvýšit prestiž řemesla. Příslušné kreativní týmy tvoří pod vedením zástupce ředitele Františka Neubauera základy pro odborné části zkoušky mistrovských kvalifikací, tj. otázky a odpovědi odborné části, mistrovskou zakázku a nejdůležitější část mistrovské zkoušky – již výše zmíněné mistrovské dílo.

Na odloučeném pracovišti školy, které se nachází v pražské Libuši, získávají budoucí autoopraváři první zkušenosti v řemesle. Pracoviště je vybaveno nejnovější technikou, disponuje dostatkem prostoru pro praktickou výuku týkající se jak automobilů, tak jejich sočástí. To vše díky spolupráci s tuzemskými výrobci vozů a firmami, které jsou na celý průmysl navázané.

Z rozhovorů s odbornými učiteli vyplynulo, že pro udržení kroku s nejmodernějšími technologickými postupy v daném oboru by bylo vhodné dílny dovybavit moderními diagnostickými systémy. Jen tak lze efektivně vzdělávat v době, kdy se do řízení vozidel stále citelněji promítá digitalizace a související umělá inteligence.