Výchova k tanečnímu umění

Výchova k tanečnímu umění

Vlasta Kohoutová

1. 9. 2020 – K aktivitám Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) patří i podpora uměleckého vzdělávání. Pravidelně probíhají diskusní setkání a kulaté stoly, na kterých si ředitelé a učitelé ZUŠ, SUŠ a školských zařízení vyměňují zkušenosti a příklady dobré praxe z této oblasti. Opět se sejdou na zářijové celostátní konferenci tanečních oborů ZUŠ.

 

Organizátory celostátní konference „Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění“, která proběhne 25. září 2020 od 9.00 hod. v sále Bohuslava Martinů HAMU Praha, jsou Národní pedagogický institut České republiky a spolek Umělecká rada ZUŠ ČR ve spolupráci s MŠMT, katedrou tance HAMU Praha, konzervatořemi, vysokými uměleckými školami a dalšími odborníky.

Cílem akce je metodická podpora pedagogických pracovníků a managementu základních uměleckých škol – především vyučujících tanečního oboru na základních uměleckých školách – při prohlubování jejich didaktických kompetencí.

 

V panelových diskusích bude důraz kladen zejména na témata:

  1. Podpora učitelů a porozumění v kontextu základního uměleckého vzdělávání (kde teď jsme/současný vývoj a obsahovost tanečních oborů, příklady dobré praxe z jednotlivých krajů),
  2. Cesty ke kvalitě předávaných klíčových kompetencí v kontextu RVP ZUV (teorie a praxe implementace RVP a ŠVP, kvalita vs. vlivy a trendy),
  3. Úskalí managementu tanečních oborů (souvislosti historické, současné i budoucí). Osobnost učitele, kým je, jeho podmínky, potřeby, vzdělanost a odbornost, soudnost, kvalita vs. kvantita),
  4. Součinnost/propojenost/provázanost ve vzdělávacím systému ČR – Cesty, přesahy, možnosti rozvoje a vzdělanosti (vzdělávací cesta/možnosti žáka, vzdělávací možnosti a cesty učitele),
  5. Čas na změnu? – Zdravé a spravedlivé porovnávání výsledků pedagogického vedení žáků (hodnoty tanečních soutěží a přehlídek, hodnocení umělecké taneční tvorby, odpovědnost, soudnost, etika a estetika).

Jde o „aspekty a dopady“ na výchovu a vzdělávání v (k) tanečnímu umění na ZUŠ, a to:

  • v kontextu uchopení RVP ZUV,
  • v kontextu managementu (MNG škol, MNG tanečního oboru),
  • v kontextu vlivů, kvality, uměleckého smýšlení.

 

 

pozvánkakonferenceTO ZUŠ2020.pdf Stáhnout