Výuka českého znakového jazyka pro asistenty pedagoga zdarma

Výuka českého znakového jazyka pro asistenty pedagoga zdarma

Hana Sobotková

6. 5. 2020 – Pracujete jako asistent pedagoga? Zajímá vás problematika sluchového postižení? Pracujete s dětmi nedoslýchavými, ohluchlými, dětmi CODA nebo dětmi před nebo po kochleární implantaci? Přihlaste se do pilotního kurzu Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. a absolvujte až 250 hodin českého znakového jazyka zdarma.

Vzdělávací akce vzniká v rámci ESIF projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora), jehož realizátorem je NPI ČR. K realizaci vzdělávání oslovujeme asistenty pedagoga s odbornou kvalifikací dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, kteří aktuálně působí ve školách a školských zařízeních a mají zájem o problematiku neslyšících. Pilotní ověření je rozděleno do dvou kurzů (I. a II.), které na sebe navazují. Každý z kurzů má časovou dotaci 125 hodin přímé výuky a je zakončen zkouškou. Účastníci se na jednotlivé kurzy (I. a II.) přihlašují zvlášť, avšak je upřednostňováno, aby účastníci absolvovali celých 250 hodin výuky, tj. oba dva kurzy.

Děti, žáci a studenti se sluchovým postižením, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk, často navštěvují běžné mateřské, základní a střední školy. V České republice je stále obtížné najít asistenta pedagoga, který by ovládal alespoň základy českého znakového jazyka, čímž by usnadnil integraci daného žáka. Z tohoto důvodu připravujeme kurz český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. a II., s celkovým rozsahem 250 hodin, jehož cílem je osvojit si základní dovednosti komunikace v českém znakovém jazyce.

Úvodní kurz Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. proběhne ve dnech:

18.–20. 9. 2020, 12.–17. 10. 2020, 13.–15. 11. 2020, 4.–6. 12. 2020 a 15.–17. 1. 2021.

Navazující kurz Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga II. proběhne ve dnech:

26.–28. 2. 2021, 22.–27. 3. 2021, 23.–25. 4. 2021, 21.–23. 5. 2021 a 18.–20. 6. 2021.

Vždy od 9.30 hodin v Praze (konkrétní adresa bude včas upřesněna).

Podmínky zařazení účastníků do úvodního vzdělávacího kurzu (I.): splněná odborná kvalifikace dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a aktuální výkon pozice asistenta pedagoga ve škole či školském zařízení. Vzhledem k zaměření vzdělávací akce budou upřednostněni ti asistenti pedagoga, kteří aktuálně pracují s dětmi/žáky se sluchovým postižením a mají zájem o problematiku sluchového postižení.

Zájemci, kteří splňují podmínky, se mohou nejpozději do 1. 6. 2020 hlásit na této adrese, kde naleznete i podrobnější informace o vzdělávací akci.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Mgr. Anetu Markovou, Ph.D., na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..