Webinář Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem

Webinář Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem

Tatiana Feketeová

7. 9. 2020 – Pracovníci Národního pedagogického institutu České republiky ve spolupráci s odborníky připravili pro pedagogy na úvod nového školního roku webinář zaměřený na problematiku práce s žáky po návratu do škol po dlouhodobém omezení prezenční školní výuky způsobeném nemocí covid-19.

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) připravil na úvod nového školního roku s psycholožkou a supervizorkou PhDr. Mgr. Lucii Myškovou, Ph.D., a sociologem Bc. Romanem Petrenkem webinář určený učitelům základních a středních škol. Webinář je zaměřen na práci s žáky po návratu do škol po dlouhodobém omezení prezenční školní výuky. Je rozdělen na tři tematické části. V první části reflektuje uplynulé období, kdy učitelé i žáci museli zvládat přechod na „výuku na dálku“. To s sebou přineslo mnoho rizikových faktorů, které se mohou dále rozvíjet nebo prohlubovat. Webinář je zaměřen na prevenci rizikového chování u dětí v návaznosti na toto náročné období. Jeho druhá část je věnována obecným zásadám efektivní dlouhodobé preventivní práce s dětmi ve školním prostředí. Závěr webináře si všímá potřeb učitelů a možností jejich podpory, protože jen stabilní pedagog dokáže tvořit stabilní prostředí pro žáky.

Webinář měl premiéru v úterý 1. září 2020, ze záznamu ho můžete zhlédnout zde.

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D., působí řadu let v oblasti prevence a institucionální výchovy. Byla lektorkou programů primární prevence, pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení či na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence. Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.

Bc. Roman Petrenko osm let působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde měl na starost oblast primární prevence rizikového chování. Věnoval se např. evaluaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, vzdělávání v prevenci či vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Řadu let se podílí na výzkumech v oblasti primární prevence a ústavní výchovy a metodické a vzdělávací činnosti. Působí rovněž jako lektor primární prevence. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi čerpá mj. jako aktivní otec tří neposedných ratolestí.