Webináře NPI ČR se setkaly s enormním úspěchem

Webináře NPI ČR se setkaly s enormním úspěchem

Lukáš Pfauser

24. 6. 2020 – Enormní zájem pedagogů o webináře zaznamenal v posledních čtyřech měsících Národní pedagogický institut (NPI) ČR. Za pozitivním přijetím distančního vzdělávání ze strany škol i širší veřejnosti stála rychlá reakce Institutu na mimořádnou situaci nebo intenzivní spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Důležité bylo také efektivní využití odborných kapacit i činnost jeho systémových projektů.

Vysílání webinářů začalo necelý týden poté, co pandemie covid-19 zavřela školy. V době nejistých výhledů a obav vytvořil NPI ČR v úzkém kontaktu s ministerstvem školství pro vzdělávací systém pevnou půdu. Odborníci Institutu následně webináře rozdělili na čtyři základní oblasti – Jak na online vzdělávání, Hodnocení žáků, Oborové didaktiky a Společné vzdělávání.

Nástroj, využívaný ve vzdělávání dosud sice nemalým, leč spíše dílčím způsobem, se rázem stal v zásadě masovým prostředkem, který pomáhal v bezprecedentní době udržet provoz škol. Webináře tempem přibývaly a spolu s tím i rozsah témat, která vedle možností ve využívání IT technologií v samotném vyučování pokrývala i záležitosti týkající se fungování školských zařízení jako takových (problematika GDPR, kybernetická bezpečnost, online zápisy do škol aj.).

Výmluvně hovoří nejnovější statistiky. Od 17. března do 19. června 2020 odvysílal NPI ČR ve spolupráci s MŠMT celkem 135 webinářů. Co do jejich počtu jich nejvíce tvořila první oblast (podpora IT výuku na dálku), ale krok samozřejmě neztrácely ani zbylé tři. Webináře s chatem sledovalo v reálném čase přes 35 tisíc lidí, více než 200 tisíc si pak pustilo videa ze záznamu.

Správný kurz, kterým se NPI ČR s MŠMT při řešení závažné situace vydal, potvrdili též učitelé. Podle některých se rozmach ve využívání digitálních technologií promítl do běžné praxe. „Pedagogové zpočátku zadávali učivo žákům především prostřednictvím Školy OnLine. Mnoho jich tento způsob výuky nadchnul. Učitelé si chválí zejména bezprostřední kontakt s dětmi a to, že ztratili jistou obavu z využívání nových informačních technologií,“ uvedl před časem Petr Kordík, ředitel karlovarské ZŠ Konečná 25.

Tvrzení pokrok nezastavíš přišlo během ustrnutí prezenční výuky díky ucelenému a koordinovanému přístupu nejen našich odborníků o značný kus otřepanosti. Webináře ukázaly, že v rozvoji digitálních dovedností učitelů, žáků i rodičů lze pokrok dokonce ještě urychlit.

Níže naleznete kompletní záznamy webinářů k jednotlivým oblastem.

Webináře jak na online výuku

Hodnocení žáků

Oborové didaktiky

Společné vzdělávání