Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@npicr.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Plzeň

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště, metodička pro vzdělávání, vedoucí Centra podpory IPs SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 731 503 744
Telefon: 377 473 605
E-mail: ladislava.slajchova@npicr.cz
Mgr. Lucie Holacká
Metodička pro vzdělávání,
Odborná poradkyně CP SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
Telefon: 377 473 606
E-mail: lucie.holacka@npicr.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Metodička pro vzdělávání, krajská koordinátorka "RP děti/žáci-cizinci"
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
Telefon: 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npicr.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
Telefon: 377 473 607
E-mail: jarmila.zahorikova@npicr.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Krajská koordinátorka Systému podpory nadání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 487 779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npicr.cz
Ing. Martina Prnková
Asistentka
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: martina.prnkova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Monika Holečková
Krajská metodička projektu APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
Telefon: 377 473 607
E-mail: monika.holeckova@npicr.cz
Bc. Lenka Kocumová
Krajská konzultantka APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 176 700
Telefon: 724 176 700
E-mail: lenka.kocumova@npicr.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Jitka Quadratová
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Plzeň
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 453 739
E-mail: jitka.quadratova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Radka Štruncová
Odborný poradce center podpory II, Konzultant MAP II
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
Telefon: 377 473 607
E-mail: radka.struncova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Sandra Černá
Asistentka, metodička pro vzdělávání, krajská koordinátorka projektu SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 778 113 581
Telefon: 377 473 605
E-mail: sandra.cerna@npicr.cz
Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
Odborná krajská metodička SYPO, asistentka KP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
Telefon: 770 199 058
E-mail: petra.hlavkova@npicr.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Telefon: 770190650
E-mail: pavla.sykorova@npicr.cz
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: karel.rejthar@npicr.cz