Publikace

Publikace

NPI ČR vydává publikace týkající se jak vzdělávací soustavy a moderních trendů ve vzdělávání, tak metodické příručky a další materiály pro učitele.